Goran Navojec

Want to talk about Croatia, PETA or anything not completely Goran related? Here's the place. Be forewarned, some talk may become political, please respect the views of others as you would ask them to respect yours.

Moderators: Zone3120, AzizalSaqr, Trainerjen, Nina, jenwhaley, MarcySue

Re: Goran Navojec

Postby AzizalSaqr » Fri Jan 13, 2012 9:41 pm

Anyone see Mission Impossible: 4?

From: http:

Google Translate:

PUBLICATION: 01.07.2012 / 09:00
Hollywood adventure

Goran Navojec: Everyone I've made any secret that I'm doing a "mission impossible 4"!
- The contract that I signed is not only not allowed to speak about the content of the film, but literally, and that by the time you come to China I can not say that I was engaged, but none that I am not engaged in the film - said the actor

The ubiquitous actor Goran Navojec in the last year completed an almost impossible mission - the whole of the domestic public has managed to hide that he played a minor role in a mega fourth installment of "Mission Impossible", which for days to come down from the top of audiences in theaters around the world!

It's not, he says, made for great humility and desire to surprise us, but because he was kind of talking about the film before its release was strictly forbidden.

It should not even zucnuti

- The contract that I signed is not only not allowed to speak about the content of the film, but literally, and that by the time you come to China I can not say that I was engaged, but none that I am not engaged in the film. But here, now it is finally in theaters, so we can talk about - he said.

The "impossible mission: the spirit of the Protocol," starring Goran Russian prisoners, and appears in a scene of mass escape from prison at the beginning of the film.

Interestingly, the actors for the supporting actor looking for auditions for the Czech Republic, Poland and Russia, so Navojec now joke that turned out better than the real Rus Rus.

- Irony is that by then I did not watch these movies. Lots and prefer Spider-Man, Batman, Lord of the Rings or Star Wars. But of course when I heard that call me to audition for the impossible mission, which is really a gigantic project, it was significantly increased my porch - admits us Navojec.

A auditions where he and Sarajevo actor Miraj Grbic been cast in an impossible mission in Sarajevo took place by chance.

- Casting Movie Manager held a workshop on pretprošlom Sarajevo film festival, so she decided to also look at the offer of local actors. Agent Anila Gajević from Sarajevo Area Agency invited me to audition and, here, obviously I liked them - he recalls.

Production Machinery

Fleeing the scene filmed in the old prison, 70 kilometers from Prague, a Navojec is still fascinated by the huge production machinery that he had seen.

- From our perspective it is pure science fiction. Incredible Machine people, techniques and parallel events. We recorded on one floor, Tom Cruise on the second ... Well, the difference is that Tom has had the opportunity to shoot the scene in Dubai and a number of other locations, and we are now tried only in Prague - the actor laughs, hoping to once again have the opportunity to participate in such a large project.

Original Article:

Hollywoodska avantura

Goran Navojec: Svima sam tajio da glumim u "Nemogućoj misiji 4"!

– U ugovoru koji sam potpisao ne stoji samo da ne smijem govoriti o sadržaju filma, nego doslovno, i to da do trenutka kad dođe u kina ne smijem reći da sam angažiran, ali niti da nisam angažiran u filmu – rekao je glumac

Sveprisutni glumac Goran Navojec u prošloj je godini ispunio jednu gotovo nemoguću misiju – od čitave domaće javnosti uspio je skriti da je odigrao manju ulogu u megapopularnom četvrtom nastavku filma “Nemoguća misija”, koji već danima ne silazi s prvih mjesta gledanosti u kinima diljem svijeta!

Nije to, kaže, napravio zbog velike skromnosti ili želje da nas iznenadi, nego jer mu je bilo kakvo govorenje o filmu prije njegove premijere bilo najstrože zabranjeno.

Ne smije ni zucnuti

– U ugovoru koji sam potpisao ne stoji samo da ne smijem govoriti o sadržaju filma, nego doslovno, i to da do trenutka kad dođe u kina ne smijem reći da sam angažiran, ali niti da nisam angažiran u filmu. Ali evo, sad je napokon u kinima pa možemo pričati – rekao je.

U “Nemogućoj misiji: Protokol duh” Goran glumi ruskog zatvorenika, a pojavljuje se u sceni masovnog bijega iz zatvora na samom početku filma.

Zanimljivo je da su glumce za tu sporednu ulogu tražili na audicijama po Češkoj, Poljskoj i Rusiji, pa se Navojec danas šali da je ispao bolji Rus od pravih Rusa.

– Ironija u svemu jest što do tada uopće nisam gledao te filmove. Puno su mi draži Spider-man, Batman, Gospodar prstenova ili Zvjezdani ratovi. Ali naravno, kad sam čuo da me zovu na audiciju za Nemoguću misiju, koja je zaista gigantski projekt, to je znatno povećalo moju tremu – priznaje nam Navojec.

A audicija na kojoj su on i sarajevski glumac Miraj Grbić dobili uloge u Nemogućoj misiji u Sarajevu se održala sasvim slučajno.

– Casting menadžerica filma držala je radionicu na pretprošlom Sarajevo film festivalu pa je odlučila ujedno pogledati ponudu domaćih glumaca. Agentica Anila Gajević iz sarajevske agencije Zona pozvala me na audiciju i, evo, očito sam im se svidio – prisjeća se.

Produkcijska mašina

Prizor bijega snimali su u starom zatvoru 70 kilometara od Praga, a Navojec je i danas fasciniran golemom produkcijskom mašinerijom koju je tamo vidio.

– Iz naše perspektive to je čista znanstvena fantastika. Nevjerojatan stroj ljudi, tehnike i paralelnih događaja. Mi snimamo na jednom katu, Tom Cruise na drugom... Eto, razlika je u tome što je Tom imao priliku snimati scene i u Dubaiju i na nizu drugih lokacija, a mi smo se zasad okušali samo u Pragu – šali se glumac nadajući se da će ponovno imati priliku sudjelovati u tako velikom projektu.
User avatar
AzizalSaqr
Site Admin
 
Posts: 8605
Joined: Tue Oct 10, 2006 5:15 am

Re: Goran Navojec

Postby Trainerjen » Fri Jan 13, 2012 11:14 pm

That's terrific. I saw MI4 the other night. NICE what they said. (Best
"Mission Impossible" yet. :D
"He Seems Depressed...." "He's European, that's his baseline."

"The X chromosome carries three times as much genetic information as the Y. Do you think that's why men are simpler?"~Abby Lockhart
User avatar
Trainerjen
 
Posts: 1731
Joined: Wed Apr 30, 2008 9:08 pm
Location: West Michigan

Re: Goran Navojec

Postby AzizalSaqr » Fri Jan 13, 2012 11:51 pm

The question is...did you see Goran in it?
User avatar
AzizalSaqr
Site Admin
 
Posts: 8605
Joined: Tue Oct 10, 2006 5:15 am

Previous

Return to Goran Related

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron